page_banner

מוצרים

  • Buried double rod eye washer

    מכונת כביסה לעין מוט כפול קבורה

    כניסת המים והתקן המרוקן של שטיפת העין הקבורה מותקנים מתחת לפרפרוסט. פתח את השסתום ומי הברז זורמים למערכת שטיפת העיניים מכניסת המים התת קרקעית. סגור את השסתום, והמערכת יכולה לרוקן אוטומטית את המים בצינור שטיפת העיניים. החל על החורף מתחת ל 0 מעלות של האזור, עומק הפרמפרוסט גדול מ- 500 מ"מ לשימוש, ממש מנגן את האפקט נגד הקפאה. מוצרים על פטנט, זיופים יועמדו לדין; מספר פטנט: ZL 2012 2 0337278.7