page_banner

מוצרים

  • Antifreeze eye washer (buried)

    מכונת כביסה לעין נגד הקפאה (קבורה)

    תכונות יתרון: כניסת המים ומכשיר הניקוז של מכונת הכביסה הקבורה מותקנים מתחת לפרפרוסט. פתח את השסתום ומי הברז זורמים למערכת מכונת הכביסה מהכניסה למחתרת המים. כאשר השסתום סגור, המערכת יכולה לרוקן אוטומטית את המים בצינור מכונת הכביסה לעין. החל על החורף מתחת ל 0 מעלות של האזור, עומק הפרמפרוסט גדול מ- 500 מ"מ לשימוש, ממש מנגן את האפקט נגד הקפאה.